• Lata doświadczeń w biznesie
  • kontakt@swiatplanszy.pl

Nomadzi z Corregidoru kontra PanOceania

Nomadzi z Corregidoru kontra PanOceania

1.Typy jednostek
Jednostki dzielimy na kilka typów w zależności od tego, jakie szkolenie odbyły i jak są wyposażone. Wszystkie jednostki posiadają swoje historie fabularne, zawierające informacje o dokonaniach i reputacji, jaką się cieszą. W celu uniknięcia zamieszania i pomyłek została stworzona międzynarodowa nomenklatura opisująca poszczególne formacje. W grze Infinity mamy dostęp do następujących typów jednostek:
LI-jest to lekka piechota, jednostka szybka o słabym pancerzu i zróżnicowanym uzbrojeniu
MI-jest to średnia piechota, cechują się lepszym wyszkoleniem i niestandardowymi metodami podczas przeprowadzania działań bojowych
HI-ciężka piechota, jednostka ciężko opancerzona jednak wolna,
T.A.G.- Taktyczne Pancerze Wspomagane są to jednostki cechujące się dużą siłą ognia i ciężkim pancerzem przy jednoczesnym zachowaniu możliwości szybkiego poruszania się.
SK-Zwiadowcy, jednostki lekkie specjalizujące się w poruszaniu unikając wykrycia przez wroga
WB-Harcownicy, lekkie jednostki prowadzące walkę wręcz
REM-są to lekko opancerzone roboty bojowe
Jednostki specjalne-wszystkie pozostałe jednostki
2.Budowa armii
Budowę armii zaczynamy od określenia jej rozmiaru, jeśli chcemy przeprowadzić szybką i mała potyczkę to limit ten nie przekroczy 200 punktów, jeśli ma być to normalna potyczka wtedy nasza armia będzie kształtować się na poziomie około 300 punktów, natomiast jeśli chcemy przeprowadzić naprawdę duże działania bojowe wystawiamy armię rzędu 600 punktów. Gdy już zdecydujemy o wielkości armii dobieramy odpowiednie jednostki z frakcji którą będziemy walczyć. Każda jednostka ma swój koszt zależny od wyszkolenia i jakości uzbrojenia jakim dysponuje.
3. Statystyki jednostek
Każda jednostka ma określone statystyki, są to wartości poszczególnych parametrów jakimi dysponuje. Statystyki wykorzystujemy podczas podejmowania przez jednostkę akcji, to one opisują prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez członka oddziału. Jednostki mogą mieć następujące statystyki: ruch, walka wręcz, umiejętności strzeleckie, atletyka, siła woli, pancerz, osłona biotechnologiczna, rany, struktura, dostępność, SWC i koszt.
4.Linia ognia
Linia ognia to prosta pomiędzy jednostkami działająca w dwa kierunki. Linia ognia może zostać poprowadzona tylko w polu widzenia postaci które przyjmuje się jako 180 stopni. Jeśli na linii ognia znajduje się przeszkoda w całości zasłaniająca cel, nie można przeprowadzić ataku chyba że jesteśmy w posiadaniu broni której pociski poruszają się po łuku parabolicznym, w innym przypadku musimy widzieć część celu równą przynajmniej wielkości głowy.
5.Strefa kontroli
Strefa kontroli to obszar o promieniu 8 cali wokół jednostki, w tym obszarze jest ona w stanie wykryć zagrożenie. Może na nie zareagować przez obrócenie się w kierunku wroga i zaatakowanie go jeśli ma czystą linię ognia lub inne możliwości przeprowadzenia akcji jeśli linia jest zasłonięta. 

Udostępnij:

Zobacz